Niska samoocena, osamotnienie, brak umiejętności budowania relacji czy szeroko rozumiane uzależnienie- to problemy młodych ludzi narastające od kilku lat, które nasiliły się w okresie pandemii. Odpowiedzią na to stał się program "Ratownicy Marzeń" w ramach kampanii Akademia Caritas Dzieciom.

Uczestnicy zajęć poprzez skierowanie uwagi na kluczowe z punktu widzenia dziecka, nastolatka cele życiowe, są zachęcani do budowania własnej drogi do szczęścia, uczą się pozytywnego postrzegania siebie, akceptacji i szacunku wobec innych. Warsztaty mają charakter motywacyjny.

Celem programu jest dotarcie do młodych ludzi i pokazaniem im ich własnych pozytywnych stron. To ważne aby każdy człowiek wiedział, że ma w sobie coś cennego. Marzenia, plany, oczekiwania - to jest bardzo dobre podłoże, żeby budować porozumienie i pomoc wskazać, bez zmuszania, drogę w życiu.

Program odwołuje się do dwóch głównych strategii profilaktycznych - zmniejszenia skali zagrożenia oraz wzmocnienia pozytywnego potencjału.

Zajęcia odbyły się wśród uczniów klas 6 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomiu, dzięki współpracy z Centrum Nauki i Zabawy Bajka Caritas Diecezji Radomskiej, poprowadzone przez Leszka Szawiński.

 

  

Centrum Nauki i Zabawy Bajka - projekt realizowany w ramach zadania w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dofinansowanych przez Gminę Miasta Radomia

Projekty

Projekty

Projekty

Projekty

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS