Wsparcie finansowe przez Fundację ENEA na organizacje wakacji letnich dla Podopiecznych Centrum Nauki i Zabawy Bajka.

  • Termin realizacji: czerwiec - sierpień 2019.
  • Dofinansowanie: Fundacja Enea
  • Kwota dotacji: 12.000 PLN
  • Wartość projektu: 15.500 PLN
  • Nr umowy: 44/2019

Projekty

Projekty

Projekty

Projekty

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS