Realizacja zadania pn.: III Memoriał Sportowy osób niepełnosprawnych im. św. Jana Pawła II
Termin realizacji: 01.09.2021 - 30.11.2021

Realizacja zadania: Dopełnienie systemu dożywiania dzieci pod nazwą "Żółty Talerz" dofinansowanego przez Kulczyk Foundation

Liczba: zadaniem objętym 35 Wychowanków CNiZ Bajka

Powierzenie realizacji zadania w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Nazwa zadania: Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym.

Wsparcie finansowe Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "STOCZNIA" przy wsparciu Tesco Polska w ramach programu "Decydujesz Pomagamy" na organizacje projektu "Kreatywny misz masz" dla dzieci i młodzieży mających trudną sytuację rodzinną, w tym dzieci niepełnosprawnych i przedszkolaków.

Projekty

Projekty

Projekty

Projekty

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS