Wsparcie finansowe na organizacje cyklu zajęć kulinarnych (grudzień 2017 - czerwiec 2018), plastyczno – kulturalnych, oraz ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży mających trudną sytuację rodzinną, w tym dzieci niepełnosprawnych i przedszkolaków. 

  • Dofinansowanie: Fundacja Enea
  • Kwota dotacji: 10.000 PLN
  • Wartość projektu: 11.500 PLN
  • Nr umowy: 109/2017
  • Termin realizacji: grudzień 2017 r. – czerwiec 2018 r.

Projekty

Projekty

Projekty

Projekty

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS